Dječji vrtić "Tratinčica"

Program vrtića

PRIMARNI DESETSATNI PROGRAM RADA

Polazište primarnog programa rada su:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
 • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja
 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima
 • Nacionalni program za ljudska prava
 • Razvojne sposobnosti djece

Ciljevi su:

 • zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu učenja djeteta
 • cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala
 • oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada
 • stjecanje socijalnih vještina, te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj
 • izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i štite ljudsko dostojanstvo
 • njegovanje mirotvornog ponašanja
 • stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja uključuje materijalne i socijalne uvjete
 • u realizaciju programa uključiti roditelje kao aktivne sudionike

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Učenje stranih jezika zahtjev je vremena u kojem živimo. Poštujući želje i interes roditelja za pojačanim programom ranog učenja engleskog jezika pristupili smo organiziranju 10-satnog programa. Namijenjen je djeci u dobi od navršene treće godine života do polaska u školu.

Cilj programa: omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način, u poznatom i poticajnom okruženju razvija trajnu motivaciju za učenje engleskog jezika uz stjecanje pozitivnih stavova prema kulturi i

izričaju drugog govornog područja.

Predškola

Program predškole prvenstveno okuplja djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u redovni program rada vrtića.

Program predškole u trajanju od 250 sati provodi se u dva ciklusa koji odgovaraju trajanju školske godine, a odvija se dva puta tjedno tijekom poslijepodnevnih sati, u razdoblju od polovice listopada 2012. do polovice lipnja 2012.

Predškola se održava u vrtiću Tratinčica utorkom i četvrtkom od 16:00 sati do 19:30 sati.

Ciljevi su poticanje cjelovitog razvoja djeteta i pripadnosti okruženju; osigurati djetetu godini prije polaska u školu okružje u kojem će ono najviše moći razviti sve svoje osobne potencijale, zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike, koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u osnovnoj školi očekuje.

Zadaci će biti prilagođeni potrebama i zanimanjima djece.

 

PROGRAM  ZA  POTENCIJALNO  DAROVITU  DJECU

Igraonica “LUMENKIĆI”

DSC03119Program za potencijalno darovitu djecu verificiran je 2006. godine i od tada se u vrtiću provodi igraonica „Lumenkići“. Namijenjena je potencijalno darovitoj djeci u šestoj i sedmoj godini života. Provodi se u popodnevnim satima u objektu „Zvjezdica“

CILJ PROGRAMA  JE:

 • Poticati aktivnosti u kojima dijete iskazuje svoje sposobnosti i time podržavati darovitost
 • Zadovoljiti posebne odgojno – obrazovne potrebe nadarene djece
 • Utjecati na formiranje osobnosti i socijalne kompetencije darovite djece u svakodnevnom okruženju

Voditeljica igraonice je Bojana Kežman, odgojitelj mentor, a stručna suradnica je Paula Kuharić.

 

PROGRAM “SLOVKIĆI” ZA PREVENCIJU SPECIFIČNIH TEŠKOĆA U UČENJU

U okviru DV Tratinčica provodi se program rane prevencije specifičnih teškoća u učenju: disleksije i disgrafije- „Slovkići“. Igraonica je namijenjena djeci predškolske dobi (6. i 7. godina života) s potencijalnim predispozicijama za razvoj specifičnih teškoća u učenju- disleksije i disgrafije. Preventivne je prirode i usmjerena je na:

 • poticanje predvještina čitanja i pisanja potrebnih za školu,
 • jezično-govorni razvoj
 • razvoj prostorne orijentacije
 • razvoj vizualne percepcije i grafomotorike.

Program je prilagođen svakom djetetu pri čemu se uvažavaju individualni stilovi učenja djece. Igraonica „Slovkići“ odvija se jednom tjedno u trajanju od sat i pol u prostorijama objekta „Zvjezdica“ , pod vodstvom odgojiteljice Mimoze Tatari Strelec, i Mateje Ružić, mag. logopedije.