Dječji vrtić "Tratinčica"

Himna vrtića

Poslušajte himnu našeg vrtića “Tratinčice”

 

Livade se žutim žute,

noge gaze žuti sag

idući za sjajnom dugom

iza nas je žuti prah.

Kiša lije, sunce sije,

raste, raste žuti cvijet.

Žuto mu se oko smije

njegov svijet i naš je svijet.

Tratinčice, tra-tra-tra-tinčice

dižu suncu svoje lice,

kao snovi kao ptice

tratinčica, tratinčice.