Dječji vrtić "Tratinčica"

Zvjezdice sjaje…

IMG_7787Zvjezdice sjaje na Lenišću od 1999. godine. Polaze je djeca u dobi od 2 do 7 godina u sedam odgojnih skupina.

Skupina 1 (djeca u drugoj godini života)

Odgojiteljice: Željka Ćurić, Dubravka Balaško

Skupina Zmajići  (djeca u trećoj  godini života)

Odgojiteljice:  Jelena Matijaško, Silvija Tot

Skupina Ribice (djeca u četvrtoj godini života)

Odgojiteljice;: Ivančica Gabaj  i Marija Sesvečan

Skupina Oblačići (djeca u petoj godini života)

Odgojiteljice:  Bernarda Samardžić i Sunčica Šanta Hanžeković

Skupina Tortice (djeca u šestoj  godini života)

Odgojiteljice:  Kristinka Pintarić i Štefica Manjić

Skupina Medenjaci (djeca u sedmoj godini života)

Odgojiteljice: Jasna Klačinski i Sandra Oreški

Skupina Pčelice (djeca u sedmoj  godini života)

Odgajateljice: Andreja Lonjak  i Ana Romek

 

Voditeljica objekta: Ana Romek

U kuhinji rade Dubravka Labaš,  Predrag Kovač, Mirjana Mihoković.

Održavanje prostora briga je Ana Kuzman, Snježana Lauš i Gornka Široki.

U Zvjezdici svoj ured imaju psihologinja Paula Kuharić, defektologinja Slavica Mihalec Kanižaj i zdravstvena voditeljica Silvija Korčanin.