Dječji vrtić "Tratinčica"

Kockica …

Kockicu polazi jedna skupina djece u trećoj  godini života.

O njima brinu odgajateljice Ljiljana Modić i Sonja Široki.

Čistoća i posluživanje obroka zadatak je Marice Šanta.

Voditelj objekta: Ljiljana Modić