Dječji vrtić "Tratinčica"

Formulari i dokumentacija potrebni za upis djeteta

Zamolba za upis djeteta  podnosi se tijekom mjeseca ožujka svake godine, a djeca se upisuju 1. rujna  tekuće pedagoške godine.

Ukoliko nema dovoljno mjesta za upis sve djece zainteresirane za polazak u vrtić Komisija za upis djece u vrtić boduje svaku zamolbu s obzirom na priložene dokumente te izrađuje upisnu rang listu. Komisija radi prema Pravilniku  koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Koprivnice.

Iznimno upis je moguć tijekom godine ako u pojedinim skupinama ima slobodnih mjesta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Zamolba  za upis,

– preslika rodnih listova sve djece iz obitelji,

– preslika osobne iskaznice oba roditelja,

– preslika rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju ( za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici),

– presliku smrtnog lista ili izvatka iz matice rođenih za pokojnog roditelja

– dokaze o statusu roditelja kao hrvatskog branitelja ili stradalnika Domovinskog rata

– dokaze o utvrđenom tjelesnom oštećenju roditelja

– dokaze o statusu roditelja  kao korisnika doplatka za pomoć i njegu

– preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu

– potvrda o zaposlenju roditelja,

– potvrda o smjenskom radu za roditelja,

– preslika rješenja o doplatku za djecu za proteklu godinu (ako postoji)

– preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko dijete ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe

– potvrda škole/fakulteta da je roditelj učenik/redovni student

– UPITNIK ZA PREDBILJEŽBE ( dobiva se prilikom predbilježbe ili ga možete preuzeti  ovdje)

– Podaci o djetetu za jaslice ili vrtić   (dobiva se prilikom predbilježbe ili ga možete preuzeti ovdje)

Rezultati  upisa  bit će objavljeni na vratima vrtića u prvoj polovici mjeseca lipnja.

upitnik za predbilježbe

podaci o djetetu – jaslice

podaci o djetetu – vrtić